• Lifestyle
  • Ringkasan Belanjawan 2021

    Belanjawan 2021 dirangka berdasarkan tiga matlamat induk iaitu Kesejahteraan Rakyat, Kelansungan Perniagaan dan Ketahanan Ekonomi. Berikut adalah ringkasan bagi #belanjawan2021 yang telah dibentangkan di Parlimen pada 6 November 2020. Infografik #Belanjawan2021Matlamat 1: Kesejahteraan RakyatStrategi 1: Memerangi COVID-19 dan Kesihatan Awam Matlamat 1: Kesejahteraan RakyatStrategi 2: Memelihara Golongan Rentan Matlamat 1: Kesejahteraan RakyatStrategi 3: Melindungi Pekerjaan Matlamat […]